03 Temmuz 2020 - 01:37
Nikah İşlemleri
 • Çıkrık Belediyesi Evlendirme Memurluğumuza müracaatta bulunacak çiftlerden en az birinin Çıkrık Belediye sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir. ( Türk Medeni Kanunun 134. Maddesi gereğince. ) Evlenme işlemlerinin takibi için ; müracaatta çiftelerin bizzat kendilerinin gelmesi gerekmektedir.

   

  • EVLENECEK ÇİFTTEN EN AZ BİRİNİN ÇIKRIK BELEDİYE SINIRLARIİÇERİSİNDE İKAMET ETMESİ ZORUNLUDUR. 

   

  • MÜRACAATTA ÇİFTELERİN BİZZAT KENDİLERİNİN GELMESİ ZORUNLUDUR.

   

  EVLENME İŞLEMİ YAPACAK ÇİFTLERDEN İSTENEN BELGELER        :

   

  1.  9'ar adet yeni çekilmiş Vesikalık Fotoğrafınız (Tüm İşlemler İçin)

  a. Başörtülü resimler alın ve çeneaçık olacak,

  b. ÜNİFORMALI ve FOTOKOPİ resimler kabul edilmeyecektir.

   

  2.  Nüfus Cüzdanınızın aslı ve arkalı önlü 1'er adet fotokopisi, İzin belgesi alacak olanlar için; (Çıkrık Belediyesi sınırları dışında başka yerde evlenmek isteyenler) 2'şer adet fotokopi getirecekler.

   

  1. Kimlik aslını ibraz etmeyip fotokopisini getirenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
  2. Fotoğrafı yıpranmış, fotoğrafı olmayan kişilerin kimliklerini değiştirmeleri gerekmektedir. 
  3. Boşanan kişilerin kimliklerini değiştirip en son hallerini gösteren yeni kimlikleri ile gelmeleri gerekmektedir.
  4. EHLİYET KESİNLİKLE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

   

  ÖNEMLİ HUSUSLAR   :

   

  1. Yaş;
   1. 17 yaşı bitirip 18 Yaşından gün almış olan evlenecekler, anne-baba ve varsa vasisin, Nüfus Cüzdanlarının aslı ve 1'er fotokopisini, vasisin Gerekçeli Mahkeme Kararının fotokopisini ile birlikte evlenecek çiftle beraber şahsen gelecekler.

   

  1. 16 yaşı bitirip 17 yaşından gün almış olan evlenecekler, Aile Mahkemesinden alacakları GEREKÇELİ KARAR ile gelecekler.

   

  1. Boşanmış Veya Eşi Ölmüş Bayan;

   

  Boşanmış veya eşi ölmüş bayanın, medeni durumunun nüfusa tescil tarihinden itibaren 300 günlük iddet müddetini doldurmayanlar, AİLE MAHKEMESİNDEN, İDDET MÜDDETİNİKALDIRIR GEREKÇELİ KARAR ALARAK, dairemize getirmeleri zorunludur.

   

  1. Yabancı Ülke Vatandaşları;

   

  1. Vatandaşı bulunduğu ülke yetkili makamlarından;

   

  1. Uluslararası veya Evlenme İzin Belgesi (APOSTİLLE'li veya Çok Dilli)

   

  1. Evlenme Ehliyet Belgesi (Kendi Ülke Konsolosluğu ve T.C. Dış İşleri Bakanlığı onaylı, eğer konsolosluk İstanbul'da ise İstanbul Kaymakamlıklarından birisine onaylatılabilir.)

   

  1. Yukarıda belirtilen belgeler Türkçe değil ise onay işlemleri tamamlandıktan sonra Türkiye'de yapılmış Türkçe tercümesi ile birlikte,

   

  1. Pasaportlarını (Türkiye'de yapılmış Türkçe tercümesi ile birlikte)getirmeleri gerekmektedir.

   

  1. Çift Türkçe bilmiyorsa Müracaat ve Evlenme esnasında tercüman bulundurulması zorunludur.

   

   

  4. Sağlık Raporu (Türk Medeni Kanunu'nun 136. maddesi gereği, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 123. ve 124. maddelerinde belirtilen KAN GRUBU, HEPATİT B-C, VDRL VE AIDS ile Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığının 06.03.1997 tarih ve 58 sayılı yazısını tamim eden İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 18.03.1997 tarih ve 80219 sayılı genelgesi gereğince HEMOGLABİN ELEKTROFORES -TALASEMİ  laboratuvar testleri) belgeleri çiftlere verilecektir. Sağlık Raporları Çırkık' ta kayıtlı olunan Aile Hekimliğine yaptırılıp onaylatılacaktır. Sağlık Raporları Tahlil sonuçları ile birlikte getirilecektir. Tahlil sonucu olmayan raporlar kabul edilmeyecektir.

   

  5. Çıkrık Belediyesi sınırları dışında ikamet edip belediyemiz sınırları içinde evlenmek isteyen çiftler;

                    

  1. İkametlerinin bulunduğu yer belediyesi evlendirme memurluğuna çiftin şahsen, birlikte yapacakları müracaat ile aldıkları EVLENME İZİN BELGESİ,
  2. Evlenme işlemi yapılacak çifte ait (yukarıdaki hususlara uygun) 3'er (üç) adet fotoğrafları,
  3. Çifte ait 1'er (bir) adet Nüfus Cüzdanı Fotokopileri

   

  6. Evlendikten sonra, önceki (kızlık) soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyen bayanların 4721sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesi uyarınca müracaat esnasında bu durumu beyan etmeleri, ilgili dilekçeyi doldurup imzalamaları gerekmektedir.

  7. Başvuru kabul edildikten sonra tahsilat servisine 150,00 TL. Evlenme Cüzdan harcı yatırılacaktır.

  İşlemleriniz tamamlandıktan sonra evraklarınız teslim alınacak, Nikâh Gün ve Saat randevunuz Dairemizden verilecektir. Kendi belirlediğiniz Nikâh Gün ve Saat randevunuz geçerli sayılmayacaktır. Mağdur duruma düşmemeniz için önemle hatırlatılır.