19 Ocak 2021 - 10:56
KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİ LİSTESİ
 • 375 sayılı kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların 38 nci maddesi gereğince teşkil edecek sınav yapılmış olup kadroya geçen işçi listesi aşağıdadır.

  1- Fatih ÖLÇER
  2- Halil İbrahim YANIK
  3-Ahmet DÜZGÜN
  4-Ahmet ÇETİNAKTI
  5-Hüseyin KERMEHAN
  6-Ali KARUL
  7- Hüseyin KARUL

  Tarih:19.03.2018