30 Kasım 2020 - 10:28
Taşeron İşçilerin sınavı yapıldı.
  • 375 sayılı kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların 38 nci maddesi gereğince teşkil edecek sınav yapılmış olup itiraz süreci başlamıştır.

     

    Tarih:13.03.2018