30 Kasım 2020 - 09:57
Taşeron işçiler için tespit komisyonu oluşturuldu
 • 96 sayılı KHK' nın geçici 24. maddesi ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı KHK' nın Geçici 23 ve 24. ncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 33. ncü maddesi gereğince Tespit Komisyonu oluşturulmuş olup sınava katılacakların listesi aşağıdaki gibidir.

   

  1- Fatih ÖLÇER
  2- Halil İbrahim YANIK
  3-Ahmet DÜZGÜN
  4-Ahmet ÇETİNAKTI
  5-Hüseyin KERMEHAN
  6-Ali KARUL
  7- Hüseyin KARUL

   

  Tarih:30.01.2018