19 Ocak 2021 - 11:21
Kasabamızın Coğrafisi
  • Çıkrık, Osmanlı döneminde Çıkrık karyesi olarak tarihte geçmektedir.Kasaba merkezi olarak bilinen eğrek meydanından genişlemiştir.Şu anki nüfusu 2417 olup 18 Nisan 1999 seçimlerinden itibaren Belde Belediyeliğine kavuşmuştur.Kasaba ekonomisinde önemli bir yer tutan tarım son yıllarda hızlı bir atılım içerisindedir.Uzun yıllar insan gücüyle yapılan tarım bu atılım neticesinde makineler ile daha verimli bir şekilde yapılmaktadır.Tarımsal faaliyetlerde suyun ve yeşil ürünlerin önemi benimsenmiş olup,hızla bu yönde yatırımlar yapılmıştır.