19 Ocak 2021 - 10:52
Tarihçe
  •            Çıkrık, Osmanlı döneminde Çıkrık karyesi olarak tarihte geçmektedir.Kasaba merkezi olarak bilinen eğrek meydanından genişlemiştir.Şu anki nüfusu 2417 olup 18 Nisan 1999 seçimlerinden itibaren Belde Belediyeliğine kavuşmuştur.Kasaba ekonomisinde önemli bir yer tutan tarım son yıllarda hızlı bir atılım içerisindedir.Uzun yıllar insan gücüyle yapılan tarım bu atılım neticesinde makineler ile daha verimli bir şekilde yapılmaktadır.Tarımsal faaliyetlerde suyun ve yeşil ürünlerin önemi benimsenmiş olup,hızla bu yönde yatırımlar yapılmıştır.


    Ferdi olarak kaynak suları açılmış,sulama sistemleri kurulmuş ve tarımsal faaliyetlerde yeşil ürünler üretilmeye başlanmıştır.Her yıl kasaba da turşuluk hıyar ekimi yapılmakta ve alım merkezleri kurulmaktadır.Bunun yanı sıra hayvancılık ve besicilik yapılmakta olup,kasaba ekonomisine azımsanmayacak bir katkı sağlamaktadır.Kasabada okuma yazma oranı %95 civarında olup hiç okumayan veya çok az okuyan nüfusun %99 65 yaş üzerindedir.Kasaba taşımalı eğitim merkezi olup,kozluca ve bostanlı köylerinden her yıl yaklaşık 60 öğrenci kasabamızda ilk öğretim yılını tamamlamaktadır.
    Kasaba nüfusunun yaklaşık %30 u lise mezunu olmasına rağmen üniversite eğitiminde bu oranda büyük bir düşüş yaşanmaktadır.Bu oran %10 civarındadır.Kasabanın en büyük eksikliğinden biriside bürokrasi de bir kişinin bulunmayışıdır.Kasabadaki üniversite eğitimini tamamlayanların %99 öğretmenlik mesleğini tercih etmiştir.